دریافت برنامه موبایل

کارفرمایان شخصی، شرکتها، استارتاپ ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک میتوانند در میز کار کارهایی مانند راه اندازی یک سایت، ترجمه، تایپ و ویرایش اسناد، مدیریت شبکه های اجتماعی، طراحی بنر و لوگو و یا هر کار دیگری که انجام دادن آن به صورت دورکاری، ساعتی و یا پروژه ایی (به صورت حضوری یا غیر حضوری) مقدور است را به متخصصان بسپارند. برای این کار، کارفرمایان میتوانند پروژه خود را به راحتی در میزکار ثبت و بعد از بررسی پیشنهادها و مقایسه آنها، متخصص انجام دهنده کار را واگذار کنند. بدین ترتیب کارها توسط کاربران متخصص انجام میشود و کیفیت انجام کارها افزایش یافته و از طرفی انجام دهندگان کار در رقابتی سالم شرکت می‌کنند.